Adres: 31-542 Kraków, ul. Sądowa 1/48 E-mail: krakow.slaska-lakoma@komornik.pl  Telefon: + 48 780 436 279
Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, działającym przy sądzie rejonowym. Komornik przy wykonywaniu zadań kieruje się dobrem wymiaru sprawiedliwości oraz interesem publicznym.
Podlega nadzorowi sądu oraz nadzorowi odpowiedzialnemu prezesa sądu rejonowego, przy którym działa.
Komornik jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym.
Czynności te wykonuje komornik, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawach. - art. 2 oraz art. 3 ust. 1 Ustawy o komornikach sądowych.
Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię. Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek inny sposób.